• Câu hỏi:

  "Người có quốc tịch Việt Nam là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều mấy của Luật Quốc tịch

  • A. Điều 2
  • B. Điều 10
  • C. Điều 33
  • D. Điều 48

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC