YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nghiệp vụ vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ ngƣời bán sẽ làm? 

  • A. Tổng nguồn vốn không đổi 
  • B. Tổng nguồn vốn tăng 
  • C. Tổng nguồn vốn giảm
  • D.  Các câu trên đều sai. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON