YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nghiệp vụ bán hàng thu bằng tiền gửi ngân hàng sẽ làm? 

  • A. Tăng luồng tiền thu vào.
  • B. Giảm luồng tiền thu vào 
  • C. Tăng luồng tiền chi ra. 
  • D. Giảm luồng tiền chi ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102282

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON