• Câu hỏi:

  Nga tham chiến vào chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy đất nước vào tình trạng gì? 

  • A. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng
  • B. Bị các nước đế quốc thôn tính
  • C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế
  • D. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC