YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đầu thế kỉ XX đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng là ai? 

  • A. Nga Hoàng đại đế
  • B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II
  • C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I
  • D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16160

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA