AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng, thì các lực này không thể làm vật. 

  • A. đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên
  • B. đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại
  • C. đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều
  • D.  bị biến dạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng, thì các lực này không thể làm vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>