AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muốn dừng lại một cách an toàn nên hãm phanh (thắng) bánh nào ? 

  • A. Bánh trước        
  • B. Bánh sau
  • C. Đồng thời cả hai bánh               
  • D.  Bánh trước hoặc bánh sau đều được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Muốn dừng lại một cách an toàn nên hãm phanh (thắng) của bánh sau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>