YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

  • A. Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.
  • B. Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc.
  • C. Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc.
  • D. Nền văn hóa kế thừa truyền thống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 251422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF