• Câu hỏi:

  Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành hai giai cấp mới đó là gì?

  • A. Giai cấp tư sản và phong kiến
  • B. Giai cấp tư sản và vô sản
  • C. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản
  • D. Giai cấp tư sản và nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC