• Câu hỏi:

  Vì sao cuộc chiến tranh năm 1914 - 1918 được gọi là chiến tranh thế giới?

  • A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc
  • B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng
  • C. Chiến tranh có 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia
  • D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC