YOMEDIA
NONE
 • Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order to make the sentence correct. 

  Câu hỏi:

  Neither his parents nor his teacher are satisfied with his result when he was at high school. 

  • A. Neither
  • B. nor
  • C. are
  • D. with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  are-->is

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON