YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  All the books on the shelf ----------------to me.

  • A. belongs
  • B. belonging
  • C. belong
  • D. is belonging

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON