YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Daisy was the only one of those girls that get the scholarship. 

  • A. only
  • B. of
  • C. that
  • D. get

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  get-->gets

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON