YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Daisy was the only one of those girls that get the scholarship. 

  • A. only
  • B. of
  • C. that
  • D. get

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  get-->gets

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON