YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Năng suất của một loại cây ăn quả là một biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với năng suất trung bình là 20kg/cây và độ lệch chuẩn là 2,5 kg. Cây đạt tiêu chuẩn là cây có năng suất tối thiểu là 15 kg.
  Hãy tính tỷ lệ cây có trọng lượng tối đa 14.

  • A. 0,006 
  • B. 0,007 
  • C. 0,008 
  • D. 0,01

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON