YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Phát biểu nào đúng ?

  • A. Phân phối nhị thức B(n,p) áp ụng cho biến ngẫu nhiên liên tục
  • B. Phân phối Poisson ()P là phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc
  • C. Phân phối nhị thức B(n,p) áp ụng cho biến ngẫu nhiên rời rạc
  • D. Cả B và C cùng đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON