YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Muốn thực hiện chức năng gõ tắt và sữa lỗi trong khi soạn thảo văn bản, ta thực hiện:

  • A. Vào Format >Autocorrect  
  • B. Vào Tools >Autocorrect Options
  • C. Vào Format >Autocorrect Options
  • D. Vào Tools >Autocorrect

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Muốn thực hiện chức năng gõ tắt và sữa lỗi trong khi soạn thảo văn bản, ta thực hiện: Vào Tools >Autocorrect Options

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 296007

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF