• Câu hỏi:

  Muối trung hòa là loại muối:

  • A. Tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu.    
  • B. Không còn hiđro trong gốc axit.
  • C. Không có khả năng phản ứng với axit và bazơ.
  • D. Tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC