AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động không đều. Biết vận tốc trung bình của vật trong 1/3 thời gian đầu bằng 12m/s; trong thời gian còn lại bằng 9m/s. Vận tốc trung bình của vật trong suốt thời gian chuyển động là  

  • A.  10,5m/s           
  • B. 10m/s            
  • C.  9,8m/s
  • D. 11 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  \(\begin{array}{*{20}{c}}
  {}&{{S_1} = {v_1}.{t_1} = 12\frac{t}{3} = 4t}\\
  {}&{{S_2} = {v_2}.{t_2} = 9.\frac{2}{3}t = 6t}\\
  {}&{{v_{tb}} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{t} = \frac{{10t}}{t} = 10m/s}
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>