AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 12km/h, nửa còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Hãy tính vận tốc v2

  • A. 5km/h
  • B. 6km/h
  • C. 7km/h
  • D. 8km/h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi s là chiều dài nửa quãng đường 

  Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 là   (1)

  Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 là    (2)

  Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên quãng đường là  (3)

  Kết hợp (1); (2); (3) có:

  Thay số vtb = 8km/h; v1 = 12km/h

  Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau là v2 = 6km/h

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>