AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

  • A. 3m/s
  • B. 2m/s
  • C. 1,5m/s
  • D. 1m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường: 

  \(\begin{array}{l}
  {t_1} = \frac{{{S_1}}}{{{v_1}}} = \frac{{3000}}{2} = 1500{\rm{s}}\\
  v = \frac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{{3000 + 1950}}{{1500 + 1800}} = 1,5m/s
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>