AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vận động viên điền kinh với công suất 700W đã chạy quãng đường 100m hết 10 giây. Một công nhân xây dựng đã sử dụng ròng rọc động để nâng một khối vật liệu nặng 650N lên cao 10m.  So sánh công thực hiện của vận động viên đối với người công nhân ?

  Lời giải tham khảo:

  Vận động viên thực hiện công A1 = P.t = 700.10 = 7000J.

  Người công nhân thực hiện công A2 = P.t = 650.10 = 6500J.

  Vậy vận động viên thực hiện công lớn hơn người công nhân.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>