AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy cày hoạt động với công suất 800W. Hỏi trong 6 giây máy đã thực hiện được một công là bao nhiêu, trong một kíp làm việc 3 giờ máy đã thực hiện được một công là bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  Trong 6 giây máy đã thực hiện được một công:

  A1 = P.t = 800.6 = 4800J

  Trong 3 giờ máy đã thực hiện được một công

  A2 = 3600.3.800 = 8640000 J

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>