AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người kéo đều một gàu nước từ giếng sâu 9m lên. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là 15W. Tính trọng lượng gàu nước ?

  Lời giải tham khảo:

  Công thực hiện : A = P.t = 15.30 = 450J

  Trọng lượng gàu nước là Q = A/h = 450/9 = 50N

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>