ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một số hệ thống bôi trơn thường gặp là ?

  • A. Bôi trơn vung té.
  • B. Bôi trơn bằng cách pha dầu nhờn vào nhiên liệu.
  • C. Bôi trơn cưỡng bức.
  • D. Cả 3 đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Phân loại hệ thống bôi trơn:

  • Bôi trơn vung té.

  • Bôi trơn bằng cách pha dầu nhờn vào nhiên liệu.

  • Bôi trơn cưỡng bức.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON