AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V. Nếu tác dụng lên ôtô lực F theo hai tình huống minh họa trong hình a và b (H.4.3) thì vận tốc của ôtô thay đổi như thế nào ? 

  • A. Trong tình huống a vận tốc tăng, trong tình huông b vận tốc giảm
  • B. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc giảm
  • C. Trong tình huống a vận tốc tăng, trong tình huống b vận tốc tăng
  • D. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vận tốc của ôtô trong tình huống a giảm, trong tình huống b tăng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>