AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống :

  Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do…………………… của cát nên vận tốc của bóng bị………………………………………

  • A. lực hút , giảm
  • B. lực cản , giảm
  • C. lực cản , tăng
  • D. lực hút , tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do lực cản của cát nên vận tốc của bóng bị giảm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>