AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình nào sau đây mô tả hai lực cân bằng?

   

  • A. Hình (a)  
  • B. Hình (b)
  • C. Hình (c)   
  • D. Hình (d)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình d mô tả hai lực bằng nhau, ngược chiều và cùng nằm trên đường thẳng, đó là hai lực cân bằng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>