ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người đi xe máy từ A đến B, với vận tốc 30km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 24km/h. Do đó thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Hãy chọn câu đúng: Nếu gọi quãng đường AB là x (km, x > 0) thì phương trình của bài toán là:

  • A. \(\frac{x}{{24}} + \frac{x}{{30}} = \frac{1}{2}\)
  • B. \(\frac{x}{{24}} - \frac{x}{{30}} = \frac{-1}{2}\)
  • C. \(\frac{x}{{24}} - \frac{x}{{30}} = \frac{1}{2}\)
  • D. \(\frac{x}{{14}} - \frac{x}{{30}} = \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 51000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON