ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biểu thức nào sau đây biểu diễn giá một chiếc áo giảm 
  Gọi giá tiền của chiếc áo ban đầu là  (đồng)

  • A. 10x
  • B. 110x
  • C. 90%x
  • D. 9x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giá của chiếc áo sau khi giảm10% là 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 51039

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON