ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hỗn hợp X gồm etilen (C2H4) và axetilen (C2H2).

  • Đốt cháy 1/3 hỗn hợp (X) thu được 7,2 gam nước.

  • Hỗn hợp (X) còn lại cộng vừa đủ với 15,68 lít Clo (đktc).

      1) Tính khối lượng hỗn hợp (X) ban đầu.

      2) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp (X).

  Lời giải tham khảo:

  C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

   x mol                            2x mol

  2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

  y mol                                 y mol

  phương trình : 2x + y = 7,2 : 18 = 0,4 (1)

  C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

    2x          2x

  C2H2 + 2Cl2 → C2H2Cl4

    2y          4y

  Phương trình : 2x + 4y = 15,68 : 22,4 = 0,7 (2)

  Giải : x = 0,15 và y = 0,1

  1) Khối lượng hỗn hợp ban đầu:

  mhh = 28 .3.0,15 + 26.3.0,1 = 20,4 gam

  2) Thành phần phần trăm:

  %C2H4 = 61,76% và %C2H2 = 38,24%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF