ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cái cột trụ bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3. Tính trọng lượng riêng của sắt?

  • A. 7800N/m3
  • B. 78000N/m3
  • C. 700N/m3
  • D. 7000N/m3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  D = 7800kg/m3                                 

  Trọng lượng riêng của sắt là:

   d = 10D = 10 x 7800  = 78000N/m3

  Đáp số: 78000N/m3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON