AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một Ampe kế có giới hạn đo là 25 ampe. Gọi x(A) là số đo cường độ dòng điện có thể đo bằng Ampe kế đó.

  Khi đó khẳng định nào là đúng? 

  • A. \(x\leq 25\)
  • B. \(x< 25\)
  • C. \(x> 25\)
  • D. \(x\geq 25\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ampe kế có giới hạn là 25A có thể đo các giá trị cường độ dòng điện không lớn hơn 25. Tức \(x\leq 25\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>