AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các \(a>b\), \(c>d\) Khẳng định nào là chắc chắn đúng? 

  • A. \(a+d>b+c\)
  • B. \(a+c>b+d\)
  • C. \(b+d>a+c\)
  • D. \(a+b>c+d\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(a>b\Rightarrow a+c>b+c>b+d\)

  Các trường hợp còn lại sẽ không chắc chắn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA