YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Máy móc đầu tiên xuất hiện ở 

  • A. Anh
  • B.
  • C. Đức
  • D. Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11557

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF