AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh được phát minh năm nào?

  • A. 1902
  • B. 1802
  • C. 1702
  • D. 1690

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>