ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lãnh tụ phong trào Duy Tân ở Trung Quốc là ai?

  • A. Hồng Tú Toàn
  • B. Tôn Trung Sơn
  • C. Lương Khải Siêu_Khang Hữu Vi
  • D. A, B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7566

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF