YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

  • A. Khối lượng của vật.
  • B. Nhiệt độ của vật.
  • C. Trọng lượng của vật.
  • D. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên  thì nhiệt độ của vật  tăng lên

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5749

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON