• Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau:

  • A. Nguyên tử,phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh.
  • B. Các nguyên tử,phân tử chuyển động không ngừng.
  • C.  Nguyên tử,phân tử chuyển động chậm thì vật cũng chuyển động chậm. 
  • D. Cả A và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC