YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

  Hiện tượng ...................... là sự tự hoà lẫn vào nhau của các nguyên tử, phân tử của các chất do chuyển động nhiệt.

  • A. phân ly
  • B. chuyển động
  • C. dao động
  • D. khuếch tán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiện tượng khuếch tán là sự tự hoà lẫn vào nhau của các nguyên tử, phân tử của các chất do chuyển động nhiệt.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON