YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi bàn về vai trò của lý luận đối với thực tiễn, Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế " và "không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm".

  Từ việc phân tích vai trò của chân lý đối với thực tiễn, anh (chị) hãy cho biết vai trò của sinh viên trong việc tiếp thu và truyền bá các tri thức khoa học vào trong đời sống.

  Lời giải tham khảo:

  Sinh viên phân tích để làm rõ các ý sau:

  • Khái niệm: Chân lý là những tri thức phù hợp với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiệm nghiệm.
  • Vai trò của chân lý với thực tiễn:
   • Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành những hoạt động thực tiễn ⇒ Chính quá trình này đã làm phát sinh và phát triển hoạt động nhận thức của con người.
   • Hoạt động thực tiễn chỉ có thể thành công và có hiệu quả khi con người vận dụng được những tri thứct đúng đắn về thực tế khách quan trong chính hoạt động thực tiễn của mình ⇒ Vì vậy, chân lý là điều kiện cho sự thành công và tính hiệu quả trong hoạt động thực tiễn.
  • Vai trò của sinh viên (sinh viên trình bày một cách hợp lý, có tính logic): Không ngừng nâng cao ý thức tự giác trong học tập chủ động và sáng tạo trong việc tiếp cận tri thức mới, biết ứng dụng những tri thức mới vào ngành nghề mình học tập, ứng dụng vào trong đòi sống hiện thực v.v„.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>