AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy cho biết vấn đề cơ bản của triết học là gì? Phân tích những nội dung chính của vấn đề cơ bản của triết học.

  Lời giải tham khảo:

  Khái niệm: vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học đặc biệt là của triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại.

  Phân tích: 2 nội dung của vấn đề cơ bản của triết học

  Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, quyết định cái nào?

  Con người có khả năng nhận thức đưọc thế giói hay không?

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>