ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả của cuộc khởi nghĩa tháng 11/1918 là: 

  • A. Nền quân chủ bị lật đổ và thiết lập nhà nước Xô Viết
  • B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản
  • C. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập
  • D. Liên minh quí tộc, tư sản lên nắm quyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON