YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kết cấu của tài khoản loại 6 (tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh) có số dư? 

  • A. Bên Nợ 
  • B. Bên Có 
  • C. Có thể bên Nợ, có thể bên Có
  • D. Không có số dư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON