YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giá vốn hàng bán được xác định dựa trên?

  • A. Giá nhập kho của hàng hóa, thành phẩm 
  • B. Giá xuất kho của hàng hóa, thành phẩm 
  • C. Giá bán chưa thuế GTGT của hàng hóa, thành phẩm 
  • D.  Giá bán đã có thuế GTGT của hàng hóa, thành phẩm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102374

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON