YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bảo hiểm y tế là quỹ dùng để trợ cấp, đài thọ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các trƣờng hợp? 

  • A. Bị mất khả năng lao động 
  • B. Bị thất nghiệp 
  • C. Khám chữa bệnh 
  • D. Tất cả các trường hợp trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102366

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON