• Câu hỏi:

  I used to live on the farm when I am a small boy.

  • A. used to
  • B. on
  • C. when
  • D. am

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  am ---> was

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC