• Câu hỏi:

  How could you be so cruel with someone who never did you any harm?

  • A. could
  • B. so
  • C. with
  • D. this

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  with ---> to

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC