ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I received your email last week: but I couldn’t answer your question right away. You asked me what Tokyo would look like forty years from now. What ___difficult question

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. /

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 120272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON