YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

  • A. How old sister is your?
  • B. How your old is sister?
  • C. How is your sister old?
  • D. How old is your sister?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu sắp xếp đúng là: How old is your sister?

  Dịch: Em gái bạn bao nhiêu tuổi?

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON