YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoocmôn insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào?

  • A.

   Chuyển glicôgen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

  • B. Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ
  • C. Chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ trong gan và cơ
  • D. Chuyển glucôzơ thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA